Publiekscampagne Ons Helpt Ons.

Merkhouder:
Gemeente Oldenzaal

Bewustwording creëren: kleine moeite, dankbaar resultaat!

De uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat betekent dat ook de gemeente Oldenzaal er veel taken bij krijgt op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. De gemeente moet meer doen met minder budget. Om goede en betaalbare ondersteuning te kunnen blijven bieden, heeft de gemeente hulp nodig van haar inwoners. Mensen zullen zich er bewust van moeten zijn dat ze heel veel kunnen betekenen voor iemand die hulp nodig heeft.

Yellow ontwikkelde - in nauwe samenwerking met de gemeente Oldenzaal - de publiekscampagne Ons Helpt Ons. In deze campagne wordt heel concreet inzichtelijk hoe Oldenzalers op kleine schaal en in hun eigen netwerk elkaar kunnen helpen en waar zij voor meer hulp terecht kunnen. Gebaseerd op de reeds ingevoerde en vertrouwde huisstijl van de gemeente Oldenzaal werden advertenties, abri-posters en een promotiefilm gerealiseerd. Deze worden inmiddels breed ingezet.