We build brands with awareness.


Het leukste van ons werk is dat we inspireren.

Gewoon informeel onder het genot van een kopje koffie of tijdens een sessie. Wij geloven in authentieke merken met een sterke merkidentiteit. Daar bouwen we graag aan, samen met u als merkhouder, vanuit inspiratie. Alles begint met een goed idee. Daarover wisselen we graag van gedachten met u.


Yellow definieert merkbouwstenen en merkwaarden en vertaalt deze naar merkarchitectuur, logo- en corporate identity-design.

Verder creëert Yellow hetgeen dat nodig is om een merk te activeren of in de markt te positioneren. Dit kan een idee, concept, campagne, strategie of design zijn. Liefst gebaseerd op overtuiging, aanbod en niet-kopieerbare waarden van u als merkhouder.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de product-marktcombinaties (PMC’s) en zoeken we samen met u naar mogelijkheden in de markt. Op basis hiervan bepalen we een strategie met de daarbij nodige middelen en kanalen om uw interne en externe marketingdoelstellingen te kunnen realiseren voor zowel korte als lange termijn.


Een merk bouwen gaat verder dan enkel het realiseren van een logo, identiteit en huisstijl.

Het bouwen van een merk begint eigenlijk pas echt bij de implementatie en activatie. Het liefst werken we daarom ook graag mee in dit volgtraject. Het is erg belangrijk dat een merk draagvlak krijgt binnen de eigen organisatie en doelgroepen en geladen wordt met ‘merkwaarde’.

Aspecten zoals bijvoorbeeld gedrag, organisatie, aanbod, huisvesting, klantportfolio, werkwijze en dergelijke spelen hierbij een belangrijke rol. Want ook hierin is het belangrijk de merkgedachte te integreren voor een betere merkbeleving.


Een merk beleef je bij ieder contactmoment met de doelgroep.

Voor een merkhouder is de communicatie van corporate imago en commerciële boodschappen daarom zeer belangrijk. Hierbij komen vele merkaspecten tot uiting. Om meer rendement uit uw merk te halen is een juiste implementatie van uw merk naar communicatie en vorm dus belangrijk. Enkel zo creëren we de basis voor een consistent merkimago met eenduidige merkuitstraling in gedrag, huisstijl, verbale en non-verbale communicatie.